Home
Helma de Regt
Toetsing
Portfoliobegeleiding
Portfoliobeoordeling
Assessment
Ervaringscertificaten
Opdrachtgevers
Contact

Welkom op de site van EVCetera

EVCetera houdt zich bezig met al uw EVC-gerelateerde werkzaamheden en wordt geleid door Helma de Regt. Zij heeft drie jaar ervaring als assessor, begeleider en consultant bij een EVC adviesbureau. Sinds november 2012 is haar eigen bedrijf gestart en haar hoofdwerkzaamheden bestaan uit het afnemen van assessments, het begeleiden van EVC-kandidaten bij de portfolio-opbouw en het bewaken van de kwaliteit van EVC-procedures.


Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het gaat hierbij om het herkennen, waarderen en erkennen van de verworven competenties van een kandidaat. De context waarin de ervaring met deze competenties is opgedaan is niet relevant. Ervaring vanuit opleiding, stages, hobby's, (vrijwilligers)werk en andere vrijetijdsbesteding telt dus ook mee!

Een EVC-traject wordt afgesloten met een Ervaringscertificaat, dat kan dienen als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, (bij)scholing of andere stappen in de loopbaan van de kandidaat. In een aantal gevallen kan verzilvering van een ervaringscertificaat leiden tot vrijstelling tot één of meer onderdelen van een opleiding. Bij volledige vrijstelling kan de verzilvering leiden tot een diploma.